WARUNKI PRACY ZAWODOWEJ

Warun­ki współczesnej pracy zawodowej rodzą z kolei wiele zagadnień zwią­zanych z krańcowymi obciążeniami psychicznymi, należałoby więc omó­wić problem wpływu emocji na ustrój (zarówno negatywnych, jak pozytywnych), problem monotonii, zmęczenia fizycznego i psychicz­nego, znużenia, problem skutków ograniczenia czasu poświęconego na sen i zmian w dobowej rytmice aktywności. Loty na samolotach odrzu­towych i loty kosmiczne wysuwają zagadnienie wpływu przeciążeń i nie­ważkości, zmian natężenia pola elektromagnetycznego i in. Ubocznym „produktem” postępu technicznego są nowe zagrożenia ustroju — wzrost stężenia toksycznych substancji w atmosferze, wodach i glebie, wzrost narażenia na promieniowanie jonizujące, zagrożenie wpływami wibracji hałasu itd. Do zakończenia tej listy jeszcze daleko.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)