WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI

Mierniki te dają ogólny obraz zgonów na określonym terenie w określonym czasie, a łącznie ze współczynnikiem urodzeń infor­mują o dynamice wzrostu ludności. Znaczniej­sze różnice we współczynnikach umieralności ogólnej odzwierciedlają prawdopodobnie rze­czywiste różnice w zakresie umieralności za­chodzące między populacjami. Nie nadają się jednak do celów porównawczych, gdyż nie uwzględniają wieku, płci, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego i szeregu innych czynników, które również wpływają na „zgony ogółem”.Współczynniki umieralności swoistej są bardziej precyzyjne niż współczynniki ogólnej umieralności. Na przykład jeśli w populacji znajduje się wysoki odsetek ludzi 70-letnich, to współczynnik ogólnej umieralności w tej populacji będzie wyższy niż w populacji z wysokim odsetkiem ludzi 20-letnich, nawet jeśli ryzyko zgonu poszczególnych jednostek w poszczególnych grupach wieku jest identy­czne.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)