ZMIANY NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW

Mieszkaniec Tybetu może pracować przy tak niskim ciśnieniu atmo­sferycznym, które mieszkańca Europy przyprawiłoby o utratę przytom­ności, itd. Dzięki adaptacji człowiek może zatem przystosować się do warunków, których uprzednio nie tolerował. Obraz czynników środo­wiska i życia niezbędnych dla organizmu człowieka nie ma więc cha­rakteru absolutnego. Zmiany niektórych czynników środowiska i życia wywierają jednak na ustrój szczególnie głęboki wpływ, stawiając człowieka narażonego na ich działanie w warunki krańcowe. Sposoby przystosowania się ustro­ju do takich warunków, granice ich tolerancji i mechanizmy, dzięki któ­rym można tę tolerancję zwiększać.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)