ZMIANY WARUNKÓW

Zmiany warunków natural­nego środowiska, zachodzące na ogół powoli, powodowały powstawanie nowych mechanizmów przystosowawczych. Dzisiaj organizm człowieka dysponuje skutecznie działającymi mechanizmami adaptacji tylko do takich czynników środowiska i życia, do których przystosowanie stano­wiło warunek przeżycia gatunku w toku procesu ewolucji.Elementy tych mechanizmów mogą być jednak wykorzystywane rów­nież przy przystosowaniu ustroju do niezwykłych sytuacji, które nie występowały na szerszą skalę w przeszłości gatunku.Za przykład mogą posłużyć zmiany zachodzące w ustroju podczas ostrej dekompresji (obniżenia ciśnienia). Do najgroźniejszych jej następstw należy uwalnianie się w płynach ustrojowych pęcherzyków gazów (azotu, tlenu) dotychczas, w środowisku o wyso­kim ciśnieniu, rozpuszczonych w tych płynach.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)